Drodzy Pacjenci!

W odpowiedzi na Wasze potrzeby od dnia 11 maja wznawiamy pracę.

Świadczenia udzielane będą w nadal ograniczonym zakresie i przy zachowaniu niezbędnych wymogów bezpieczeństwa. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia  niektóre zabiegi – skaling, piaskowanie, leczenie implantologiczne – nie mogą być  wykonywane.

W pierwszej kolejności wznawiamy wizyty planowe pacjentów z rozpoczętym leczeniem stomatologicznym przerwanym z powodów epidemii. Przywracamy również wizyty ortodontyczne dla pacjentów w trakcie leczenia oraz pacjentów wymagających pomocy ortodontycznej z uwagi na ryzyko pogorszenia warunków zgryzowych w wyniku odroczenia terapii.

Jesteśmy w trakcie organizacji pracy w celu umożliwienia udzielania świadczeń finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia – dalsze informacje wkrótce.

Ze względu na szczególną sytuację związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wprowadziliśmy szczególne środki ostrożności.

W trosce o zdrowie pacjentów oraz personelu medycznego bardzo prosimy o dostosowanie się do poniższych zaleceń.

  • rejestracja pacjentów odbywa się tylko drogą telefoniczną;
  • prosimy, aby pacjenci przychodzili nie wcześniej niż na wyznaczoną  godzinę wizyty;
  • prosimy, aby pacjenci przychodzili bez osób towarzyszących; osoby niepełnoletnie będą przyjmowane w obecności 1 dorosłego opiekuna;
  • w celu minimalizowania ewentualnego kontaktu umożliwiliśmy korzystanie z tarasu i ogrodu przy klinice;
  • prosimy o dezynfekowanie rąk przy wejściu do kliniki;
  • pacjenci zobowiązani są do wypełnienia ankiety epidemiologicznej;
  • przed wizytą wykonywane jest bezdotykowe badanie temperatury ciała.

Wszystkie powierzchnie są systematycznie dezynfekowane, zaś pomieszczenia stale wentylowane przy zastosowaniu profesjonalnych oczyszczaczy powietrza z lampami UV. Personel wygląda dość niecodziennie – ale dobry nastrój Nas nie opuszcza.